Medlemsblankett för Mangakai

Används av person äldre än 25 år, som vill bli ny/förnyad medlem i föreningen.

  • För dig som är yngre än 26 under hela året är det gratis att bli Medlem, om du i stället anmäler dig via sidan https://ebas.sverok.se/blimedlem/mangakai, övriga betalar enligt information nederst på denna sida.
  • Alla medlemmar oavsett ålder har rätt att närvara* på våra träffar, konvent eller andra evenemang, samt tillgång till de rabatter medlemskapet i Mangakai ger rätt till.     *Större evenemang kan ha egen inträdesavgift.
  • 26+ som vill bli mer aktiv (t.ex. rösta på årsmöte eller ingå i styrelsen) kan när som helst ändra sitt medlemskap - kontakta kassören.
  • För att kunna vara medlem måste du acceptera att föreningen hanterar dina uppgifter enligt vår GDPR-policy.
Ja, jag har läst igenom GDPR-dokumentet och accepterar att föreningen hanterar mina uppgifter i enlighet med detta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du är äldre än 25 betalar du 50 kr per kalenderår. Antingen kontant, till Bankgiro 716-3256 eller Swishar till nummer 123 461 85 75